kontakt@birkutgroup.pl +48 888 497 481

Zakres usług

Dochodzimy odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz zobowiązanych do jej naprawienia, w szczególności od zakładów ubezpieczeń. Specjalizujemy się w szkodach majątkowych na pojazdach, które uległy uszkodzeniu w wypadkach komunikacyjnych.